№ 5 (2019)

Зміст

Статті

COPYRIGHT EXCEPTIONS AND LIMITATIONS IN THE EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT PDF
Anna Shtefan
RIGHT OF REPRODUCTION AND RIGHT OF MAKING AVAILABLE TO THE PUBLIC IN THE EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT PDF PDF (English)
Kostiantyn Zerov
РОЗВ’ЯЗАННЯ КОЛІЗІЙ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА, ЯКИЙ СТВОРЕНО НА ЗАМОВЛЕННЯ РОБОТОДАВЦЯ (СЛУЖБОВИЙ ТВІР) PDF
Валерій Судаков
КОМЕРЦІЙНЕ (ФІРМОВЕ) НАЙМЕНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ PDF
Тетяна Коваленко
АЛГОРИТМ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ВИНАХОДІВ ДО СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ PDF
Олександр Зайківський, Олександр Оністрат
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ НА КВАЛІФІКОВАНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Євгеній Компанець
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ) ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОІВ PDF
Олександр Жихарев
МЕДІАЦІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД PDF
Наталія Мінченко, Ніна Самоловова
СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ PDF
Олександр Бутнік-Сіверський
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Олена Пономарьова
ПРО ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ЗНАНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: КОЛИ, ЯК І НАВІЩО ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ PDF
Олександра Падучак
ВИШИВАННЯ: КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ PDF
Юрій Носік