МЕДІАЦІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Наталія Мінченко НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна
  • Ніна Самоловова НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33731/52019.186327

Ключові слова:

медіація, інтелектуальна власність, міжнародний досвід, врегулю- вання спорів, переваги медіації, процес медіації

Анотація

Медіація у сфері інтелектуальної власності — це один із різновидів альтернативного врегулювання спорів за участю третьої нейтральної, незацікавленої у конфлікті сторони — медіатора, який допомагає сторонам досягнути певної домовленості за спором. Комерційний світ в останні роки проявляє серйозний інтерес до процесу медіації. Цей інтерес визвано частково невдоволеністю сторін вартістю та тривалістю деяких судових розглядів і результатами вирішення спорів у процесі судових засідань. Досвід показує, що процес медіації часто призводить до результату, прийнятного для обох сторін в спорі.
У цій статті автори мають наміри з’ясувати переваги процесу медіації, пояснити прості основні особливості та переваги медіації.

Біографії авторів

Наталія Мінченко, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

науковий співробітник Центру експертних
досліджень

Ніна Самоловова, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

старший науковий співробітник Центру експертних
досліджень

Посилання

Біцай А. В. Моделі медіації у світі та перспективи для України. URL: www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2013/6_2013/19.pdf.

Поліщук М. Я. Моделі медіації: порівняльно-правовий аналіз досвіду зарубіжних країн. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 2. Т. 1, 2015. URL: http://www.lj.kherson.ua/2015/pravo02/part_1/39.pdf.

Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Литвинчук І. Л. Інтелектуальна власність. Економіко-правові аспекти. URL: http://pidruchniki.com/ 1584072063538/pravo/intelektualna_vlasnist_ekonomiko-pravovi_aspekti.

Eвропейский кодекс поведения медиаторов. URL: http://www.bssclaw.ru.

Медиация в мире. URL: http://www.mediacia.com.

Относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах : Директива Европейского парламента и Совета 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г. URL: http://www.mediacia.com.

Про медіацію : проект Закону України від 17 грудня 2015 року № 3665. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH2TT00V.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Номер

Розділ

Статті