DOI: https://doi.org/10.33731/52019.186331

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Олена Пономарьова

Анотація


Стаття містить аналіз об’єктів патентного права у сфері медицини в умовах євроінтеграційних процесів. У міру осучаснення відповідних технологій право інтелектуальної власності стає привілеєм медичних компаній та організацій технічного спрямування тощо. Ідеться про те, що патенти в нашій країні видаються чи не на все. На сьогодні медичні та фармацевтичні компанії, відповідно до нинішньої правової системи України, отримують патенти на винаходи (корисні моделі) і таким чином монополізують медичний ринок, що призводить до обмеження доступу людей до відповідних ліків чи послуг (патент на спосіб).


Ключові слова


об’єкти права інтелектуальної власності, медицина, євроінтеграційні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Паризька конвенція про охорону промислової власності. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності : навч. посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 512 с.

The DNA sequence and biological annotation of human chromosome 1. Nature International journal of science. URL: https://www.nature.com/articles/nature04727.