ПРО ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ЗНАНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: КОЛИ, ЯК І НАВІЩО ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ

Автор(и)

  • Олександра Падучак НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33731/52019.186334

Ключові слова:

освіта, школа, сфера інтелектуальної власності, популяризація знань інтелектуальної власності, ВОІВ, НОІВ

Анотація

У статті досліджено питання пропагування знань у сфері інтелектуальної власності в закладах вищої, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. Нинішні проблеми і запропоновані шляхи їх вирішення розглядаються комплексно, з урахуванням міжнародного досвіду. Зокрема детально розглянуто приклад Південної Кореї, де популяризація знань з інтелектуальної власності розпочинається з дитинства.

Біографія автора

Олександра Падучак, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

науковий співробітник

Посилання

Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/conv.

Орлюк О. П. Про розробку політики з інтелектуальної власності в національних університетах та роль профільних кафедр з інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 5/2017. С. 61−68.

Лазарєв М. І. та ін. Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf.

Про затвердження примірного переліку та опису предметних напрямів досліджень в межах спеціальності 081 «Право»: наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2018 року № 1477. URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-ta-opisu-predmetnih-napryamiv-doslidzhen-v-mezhah-specialnosti-081-pravo.

Бошицький Ю. Л. Оптимізація національної освіти у сфері інтелектуальної власності: сучасні вимоги та основні тенденції. Часопис Київського університету права. 2014/2. С. 227-233.

Copyright Awareness Raising, Korea copyright commission, Han, Ho, Director, Planning & Public Relations Team.

Концепція реформування державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 року № 402. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80.

Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. URL: www.wipo.int.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Номер

Розділ

Статті