DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188333

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Анна Штефан

Анотація


У статті розглянуто особливості правової природи електронних доказів та порядку їх використання у цивільному судочинстві. Встановлено ознаки електронних доказів, які вирізняють їх з-поміж інших засобів доказування, визначено критерій для розмежування оригіналів та електронних копій електронних доказів, запропоновано вирішення проблеми посвідчення письмових копій електронних доказів. Зроблено висновок, що порядок подання електронних доказів аналогічний порядку подання письмових доказів, що не в повній мірі відповідає особливостям електронних доказів. Виявлено найбільш істотні проблеми, які виникають при встановленні обставин цивільних справ за допомогою електронних доказів, запропоновано шляхи їх подолання.


Ключові слова


електронні докази, доказування, засоби доказування, цивільний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. ВВР. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492.

Каламайко А. Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2016. 242 с.

Цехан Д. М. Цифрові докази: поняття, особливості та місце у системі доказування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2013. Вип. 5. С. 256–260.

Вернидубов І., Белікова С. Електронні докази: поняття, особливості та проблеми щодо їх дослідження судом. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2018. Vol. 5, Iss. 2. С. 299–305.

Павлова Ю. С. Поняття та правова природа електронних доказів в теорії цивільного процесуального права. Актуальні проблеми держави і права. 2017. Вип. 79. С. 102–109.

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. № 851-ІV. ВВР. 2003. № 36. Ст. 275.

Чорний С. О., Антонюк О. І. Електронні докази в цивільному процесі: проблеми застосування на практиці. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. Том 1, № 10. С. 83–88.

Словник української мови. В 11 т. Т. 5./ І. К. Білодід, А. А. Бурячок та інші. Київ: Наукова думка, 1974. 840 с.

Словник української мови. В 11 т. Т. 4./ І. К. Білодід, А. А. Бурячок та інші. Київ: Наукова думка, 1973. 840 с.

Хатунцев Н. А., Лизоркин А. М. Метод доказывания неизменности фотоизображений в рамках компьютерно-технической экспертизы. Теория и практика судебной экспертизы. 2014. № 3 (35). С. 69-73.

Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 28 жовтня 2015 р. Справа № 752/6029/14. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/53305781 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Рішення Болградського районного суду Одеської області від 14 березня 2017 р. Справа № 497/644/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65393986 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Рішення Новокаховського міського суду Херсонської області від 05 жовтня 2017 р. Справа № 661/2010/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69360725 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-%D0%BF (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Штефан А. С. Веб-сайт і веб-сторінка як докази у цивільному судочинстві. Судова апеляція. 2017. № 4. С. 77-85.

Ухвала Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 19 лютого 2018 р. Справа № 398/424/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72257636 (дата звернення 11.11.2019 р.).

Ухвала Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 13 березня 2018 р. Справа № 398/424/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72772029 (дата звернення 11.11.2019 р.).

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05 жовтня 2017 р. № 2155-VІІІ. ВВР. 2017. № 45. Ст. 400.

Про внесення змін до статті 100 Цивільного процесуального кодексу України (щодо засвідчення копій електронних доказів): проект Закону України від 17 квітня 2018 року № 8281. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=63876 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Постанова Верховного Суду від 06 червня 2018 р. Справа № 548/15991/13ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74809280 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Штефан А. С. Вчення про механізм доказування у цивільному судочинстві: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2018. 390 с.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 травня 2017 р. Справа № 757/43218/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66859813 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 25 вересня 2018 р. Справа № 752/19628/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76995561 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Рішення Апеляційного суду Івано-Франківської області від 09 жовтня 2017 р. Справа № 346/5723/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/69550614 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Ухвала Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 12 червня 2018 р. Справа № 308/12846/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/74613364 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Ухвала Кагарлицього районного суду Київської області від 11 квітня 2018 р. Справа № 368/796/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73291571 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2017 р. Справа № 761/25715/15-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69412600 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Рішення Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 07 вересня 2017 р. Справа № 243/4689/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/68731808 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 11 квітня 2017 р. Справа № 753/19286/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66067932 (дата звернення: 11.11.2019 р.).

Штефан А. С. Текстові, мультимедійні та голосові повідомлення як докази у цивільному судочинстві. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 23 лютого 2018 р.) / за заг. ред. В. П. Маковія, О. Л. Зайцева. Одеса, ОДУВС, 2018. С. 179–181.

Ухвала Оболонського районного суду м. Києва від 16 січня 2018 р. Справа № 756/11258/17-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71720199 (дата звернення: 11.11.2019 р.).