№ 6 (2019)

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ «ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ» В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРАХ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ PDF
Юлія Кедя
РЕФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ У НІМЕЧЧИНІ PDF
Володимир Дроб’язко
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ PDF
Олександр Зайківський, Олександр Оністрат
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ PDF
Анна Болотіна
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄС PDF
Андрій Шабалін
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Евеліна Ордулі
ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Анна Штефан
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Віталій Чернюк
НОВЕЛИ СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ PDF
Олеся Харченко
ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТАПНОГО ЗДІЙСНЕННЯ МЕДІАЦІЇ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Микола Логвиненко, Ірина Кордунян
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД ЩОДО РОЗВИТКУ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ШЛЯХУ ДО НЕОЕКОНОМІКИ PDF
Олександр Бутнік-Сіверський
ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ТА «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» PDF
Оксана Коротюк
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФАХІВЕЦЬ В ГАЛУЗІ ТЕХНІКИ»: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД PDF
Олександр Дорошенко, Людмила Работягова
ОСВІТА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ PDF
Олена Орлюк