ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Коваленко Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33731/12020.200252

Ключові слова:

комунікація, об’ємна торговельна марка, упаковка

Анотація

Торговельні марки сучасності — це усталені форми корпоративної культури. Така культура розповсюджується на різноманітні сторони соціальних взаємозв’язків — правових, економічних, комерційних, культурних тощо. Торговельні марки є візитівками компаній. Такі марки, серед іншого, виконують комунікативну функцію, зокрема
заявляють і вигідно представляють власників компаній, формують імідж товарів і послуг, досягати лояльності споживачів тощо. Успіх компаній повинен підтримуватися проведенням постійної комунікативної політики.
У статті розглядаються деякі комунікативні властивості таких торговельних марок, як упаковка (у контексті цієї статті — об’ємна торговельна марка).

Біографія автора

Тетяна Коваленко, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

старший науковий співробітник Центру експертних досліджень

Посилання

Комунікація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0% BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.

Семіотика. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 %B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.

Семантика. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5 %D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.

Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге. СПб : Питер, 2001 г.; ISBN: 5-318-00159-9.

Ванаукен Б. Контрольный лист брэнд-менеджмента. Москва : ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2004.

Колір у психології дизайну. URL: https://freelance.today/poleznoe/forma-i-cvet-v-dizayne-logotipa-prakticheskie-primery_2.html.

Тактильні відчуття. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0% A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1% 96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F.

==========

Komunikatsiia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0% BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.

Semiotyka. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 %B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.

Semantyka. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5 %D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.

Foksol H., Holdsmyt R., Braun S. Psykholohyia potrebytelia v marketynhe. SPb : Pyter, 2001 h.; ISBN: 5-318-00159-9.

Vanauken B. Kontrolnыi lyst brэnd-menedzhmenta. Moskva : OOO «Market DS Korporeishn», 2004.

Kolir u psykholohii dyzainu. URL: https://freelance.today/poleznoe/forma-i-cvet-v-dizayne-logotipa-prakticheskie-primery_2.html.

Taktylni vidchuttia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0% A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1% 96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-28

Номер

Розділ

Статті