№ 1 (2020)

Зміст

Статті

ВИНЯТКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ З МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ: БАЛАНС ПРИВАТНОГО І ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСІВ PDF
Любов Майданик
ТЕЛЕФОРМАТ ЧИ ТЕЛЕПРОГРАМА? PDF
Надія Федорова
ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ: НОВЕЛИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Анатолій Кодинець, Анастасія Сідоренко
ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Тетяна Коваленко
ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ PDF
Костянтин Оверковський
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІД ВПЛИВОМ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ЦІЛЬОВОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ СИНАПСУ
Олександр Бутнік-Сіверський
ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗВУКОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ PDF
Олена Чомахашвілі
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Катерина Ткаленко
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
Христина Іваницька
ОБ’ЄКТНИЙ СКЛАД БАЗИ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ PDF
Андрій Петренко