ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗВУКОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Автор(и)

  • Олена Чомахашвілі НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33731/12020.200258

Ключові слова:

звукові позначення, торговельна марка, знак для товарів і послуг, інтелектуальна власність

Анотація

У статті розглянуто умови надання правової охорони звуковим торговельним маркам. Проаналізовано огляд практики набуття таких прав. Окреслено випадки доцільності подання заявки для отримання правової охорони на звукову торговельну марку.
Виявлено проблемні аспекти у процедурі проведення експертизи. Зроблено прогноз імовірності підвищення інтересу до звукових торговельних марок. Надано рекомендації з удосконалення деяких положень нормативно-правових актів у сфері набуття прав на звукові торговельні марки.

Біографія автора

Олена Чомахашвілі, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач сектору
комерційних позначень відділу промислової власності

Посилання

Нетрадиційні торговельні марки. О. О. Кравченко, О. В. Безпалько. URL: http://rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/6_82898.doc.htm.

Немеш П. Ф. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні. Судова апеляція. № 1(42) 2016. С. 92−98.

Олексій Ткачук. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг. Інтелектуальна власність. № 5. 2017. С. 26−32.

==========

Netradytsiini torhovelni marky. O. O. Kravchenko, O. V. Bezpalko. URL: http://rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/6_82898.doc.htm.

Nemesh P. F. Osoblyvosti pravovoi okhorony zvukovykh torhovelnykh marok u krainakh YeS ta v Ukraini. Sudova apeliatsiia. № 1(42) 2016. S. 92−98.

Oleksii Tkachuk. Deiaki aspekty pravovoi okhorony netradytsiinykh znakiv dlia tovariv i posluh. Intelektualna vlasnist. № 5. 2017. S. 26−32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-28

Номер

Розділ

Статті