DOI: https://doi.org/10.33731/42020.216941

НОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ — НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Олександр Дорошенко, Людмила Работягова

Анотація


У статті розглянуто основні положення інституту права інтелектуальної
власності — незареєстрований промисловий зразок, який було  введено в законодавство України шляхом імплементації положень статей 212−217 Глави 9 «Інтелектуальна власність» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, та гармонізації з нормами законодавства ЄС у сфері правової охорони промислових зразків. Авторами проаналізовано особливості регулювання правової охорони незареєстрованих промислових зразків, а саме: без реєстрації, на
нетривалий термін, з обмеженим обсягом прав на кшталт правової охорони незареєстрованого промислового зразка Співтовариства, і показано, що деякі положення нового законодавства є неоднозначними та потребують подальшого роз’яснення в пра-
возастосовній практиці.


Ключові слова


незареєстрований промисловий зразок, незареєстрований промисловий зразок Співтовариства, новизна, індивідуальний характер, перше доведення до загального відома

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України від 21.07.2020 № 815-IX. Офіційний вісник України. 2020. № 67. С. 248. Ст. 2148.

Мельников В. М. Охрана зарегистрированных и незарегистрированных промышленных образцов за рубежом: законодательство и судебная практика. Москва : ПАТЕНТ, 2008. 88 с.

Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Москва : Статут, 2003. 416 с.

C-479/12 (Gautzsch). Judgment of 13 Feb 2014. URL: https://ipcuria.eu/case?reference=C-479/12.

Kashif Syed Unregistered design right questions referred to the Court of Justice of the EU (CJEU) on design disclosure and novelty. What will the answers mean for designers marketing their products? October 2019. URL: https://www.beckgreener.com/unregistered-design-right-questions-referred-court-justice-eu-cjeu-design-disclosure-and-novelty.

Case I ZR 126/06 – Gebäckpresse/Press For Bakery Products. URL: https://www.mondaq.com/germany/trademark/76246/german-federal-supreme-court-renders-its-first-decision-on-substantive-community-design-law-decision-of-october-9-2008-case-i-zr-12606-gebckpressepress-for-bakery-products

Florian Traub EU court asked to clarify unregistered design rights issues. Out-Law, 23 Sep 2019. URL: https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/eu-court-asked-to-clarify-unregistered-design-rights-issues/.

Unregistered Community Design update: UK court refers ‘Squeezamals’ case to the CJEU. Written on 4 Oct 2019. URL: https://www.osborneclarke.com/insights/unregistered-community-design-update-uk-court-refers-squeezamals-case-cjeu/.

Gregory Carty-Hornsby Unregistered Designs and the Question of First Disclosure. 17 October 2019. URL: https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/Unregistered-Designs-and-the-Question-of-First-Dis.aspx.

==========================

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnymy zlovzhyvanniamy : Zakon Ukrainy vid 21.07.2020 № 815-IX. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2020. № 67. S. 248. St. 2148.

Melnykov V. M. Okhrana zarehystryrovannыkh y nezarehystryrovannыkh promыshlennыkh obraztsov za rubezhom: zakonodatelstvo y sudebnaia praktyka. Moskva : PATENT, 2008. 88 s.

Dozortsev V. A. Yntellektualnыe prava: Poniatye. Systema. Zadachy kodyfykatsyy. Moskva : Statut, 2003. 416 s.

C-479/12 (Gautzsch). Judgment of 13 Feb 2014. URL: https://ipcuria.eu/case?reference=C-479/12.

Kashif Syed Unregistered design right questions referred to the Court of Justice of the EU (CJEU) on design disclosure and novelty. What will the answers mean for designers marketing their products? October 2019. URL: https://www.beckgreener.com/unregistered-design-right-questions-referred-court-justice-eu-cjeu-design-disclosure-and-novelty.

Case I ZR 126/06 – Gebäckpresse/Press For Bakery Products. URL: https://www.mondaq.com/germany/trademark/76246/german-federal-supreme-court-renders-its-first-decision-on-substantive-community-design-law-decision-of-october-9-2008-case-i-zr-12606-gebckpressepress-for-bakery-products

Florian Traub EU court asked to clarify unregistered design rights issues. Out-Law, 23 Sep 2019. URL: https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/eu-court-asked-to-clarify-unregistered-design-rights-issues/.

Unregistered Community Design update: UK court refers ‘Squeezamals case to the CJEU. Written on 4 Oct 2019. URL: https://www.osborneclarke.com/insights/unregistered-community-design-update-uk-court-refers-squeezamals-case-cjeu/.

Gregory Carty-Hornsby Unregistered Designs and the Question of First Disclosure. 17 October 2019. URL: https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/Unregistered-Designs-and-the-Question-of-First-Dis.aspx.