№ 4 (2020)

Зміст

Статті

ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ США «WORK MADE FOR HIRE» У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Довбиш
КУЛІНАРНІ ВИРОБИ ЯК НЕТИПОВІ ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА PDF
Ольга Улітіна
ПАТЕНТУВАННЯ СЕКРЕТНИХ ВИНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ PDF
Михайло Вербенський, Світлана Филь
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРТОМ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Олександр Жихарев
НОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ — НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК PDF
Олександр Дорошенко, Людмила Работягова
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ЩОДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Олександр Зайківський, Олександр Оністрат
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Андрій Шабалін
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПАРКІВ НА ШЛЯХУ ДО НЕОЕКОНОМІКИ PDF
Олександр Бутнік-Сіверський
ІСТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПАРКУ ШВЕЙЦАРІЇ PDF
Тетяна Постригань
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЩОДО ДАНИХ ТЕРАПІЇ COVID-19 OFF-LABEL І ТЕРАПІЇ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ДОСТУП ДО ЛІКУВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ PDF
Оксана Кашинцева, Микита Трохименко