DOI: https://doi.org/10.33731/42020.216946

ІСТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПАРКУ ШВЕЙЦАРІЇ

Тетяна Постригань

Анотація


Стаття розкриває важливі історичні аспекти правового регулювання інноваційного парку Швейцарії, створення та діяльності науково-технологічних парків.
Проведено аналіз розвитку швейцарського законодавства, що регулює наукові та технологічні парки, і досліджень учених з державно-правового регулювання елементів інноваційної структури держави, проблем у правовому регулюванні діяльності, тенденцій подальшого розвитку інноваційного парку.


Ключові слова


науково-технологічний парк, інновація, законодавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation. URL: https://www.admin.ch/ch/d/sr/c420_1.html.

Швінгрубер Антон. Люцерн, 2 лютого 2010 р. / RRB-No.119/ URL:https://www.lu.ch/-/media/Kanton/Dokumente/BKD/Stellungnahmen/2010/vollmacht_bkd_r_fifg.pdf?la=de-CH.

Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich. URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070429/index.html.

Гурмак В. М. Організація національних систем фінансування інноваційної діяльності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 1. С. 8.

Інноваційна політика зарубіжних країн: концепції, стратегії, пріоритети. Інформаційно-аналітичні матеріали, підготовлені Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти та Міністерством закордонних справ України. С. 408. URL: http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36385.pdf.

Електроний ресурс. URL: https://ethz.ch/en/industry-and-society/donors-and-partners.html.

Електроний ресурс. URL: https://ethz.ch/en/industry-and-society/entrepreneurship/spin-offs.html.

A successful year for ETH-spin-offs. URL: https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2020/01/pr-spin-offs-2020.html.

Електроний ресурс. URL: https://ethz.ch/en/industry-and-society/entrepreneurship/Innovation%20&%20Entrepreneurship%20Lab.html.

========================

Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation. URL: https://www.admin.ch/ch/d/sr/c420_1.html.

Shvinhruber Anton. Liutsern, 2 liutoho 2010 r. / RRB-No.119/ URL:https://www.lu.ch/-/media/Kanton/Dokumente/BKD/Stellungnahmen/2010/vollmacht_bkd_r_fifg.pdf?la=de-CH.

Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich. URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070429/index.html.

Hurmak V. M. Orhanizatsiia natsionalnykh system finansuvannia innovatsiinoi diialnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2018. № 1. S. 8.

Innovatsiina polityka zarubizhnykh krain: kontseptsii, stratehii, priorytety. Informatsiino-analitychni materialy, pidhotovleni Komitetom Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan nauky i osvity ta Ministerstvom zakordonnykh sprav Ukrainy. S. 408. URL: http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36385.pdf.

Elektronyi resurs. URL: https://ethz.ch/en/industry-and-society/donors-and-partners.html.

Elektronyi resurs. URL: https://ethz.ch/en/industry-and-society/entrepreneurship/spin-offs.html.

A successful year for ETH-spin-offs. URL: https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2020/01/pr-spin-offs-2020.html.

Elektronyi resurs. URL: https://ethz.ch/en/industry-and-society/entrepreneurship/Innovation%20&%20Entrepreneurship%20Lab.html.