DOI: https://doi.org/10.33731/42020.216948

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЩОДО ДАНИХ ТЕРАПІЇ COVID-19 OFF-LABEL І ТЕРАПІЇ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ДОСТУП ДО ЛІКУВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Оксана Кашинцева, Микита Трохименко

Анотація


Стаття присвячена питанням правової охорони даних, отриманих у результаті терапії COVID-19 лікарськими засобами off-label та з міркувань гуманності. Автори дотримуються позиції, що дані з використання оff-label чи з міркувань гуманності ліків у терапії коронавірусу, тобто дані, отримані в результаті солідаризованих клі-
нічних досліджень, не підпадають під ознаки інформації, яка повинна захищатися від нечесного комерційного використання. Так, щодо застосування off-label за новим призначенням, то йдеться не про «нову хімічну речовину», оскільки лікарський засіб уже зареєстрований, а відтак відомий, а у випадку отримання даних у
процесі використання з міркувань гуманності незареєстрованого лікарського засобу ця інформація виводиться з режиму комерційної таємниці позиціями ВООЗ та ЕМА, адже є від початку відкритою для використання. Відтак в обох випадках немає ознак «недобросовісного використання», як це передбачено у статті 39 Угоди ТРІПС. Авторами зроблено також висновок, що необхідним є гармонізувати вітчиз-
няне законодавство у сфері інтелектуальної власності на лікарські засоби до законодавства ЄС у частині відповідності інтересам українського суспільства та забезпечення демонополізації доступу до лікування.


Ключові слова


інтелектуальна власність, доступ до лікування, використання ліків з міркувань гуманності, використання ліків off-label

Повний текст:

PDF

Посилання


«Solidarity» clinical trial for COVID-19 treatments. URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments.

EMA provides recommendations on compassionate use of remdesivir for COVID-19. URL: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-provides-recommendations-compassionate-use-remdesivir-covid-19.

The Lancet. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30798-4/fulltext.

Médecins Sans Frontières. URL: https://www.msf.org/no-profiteering-covid-19-drugs-and-vaccines-says-msf.