NFT — НОВІТНІЙ ЦИФРОВИЙ ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЧИ ФОРМА ВИРАЖЕННЯ ТВОРУ

Автор(и)

  • Леонід Тарасенко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4359-8965

DOI:

https://doi.org/10.33731/22022.259748

Анотація

Ключові слова: NFT, авторське право, твір, токен, блокчейн, цифрове середовище,
судова експертиза

Стаття присвячена висвітленню актуальних питань правової охорони NFT.
Доведено, що в окрему групу об’єктів авторського права доцільно виділити нові циф-
рові об’єкти, які зʼявляються впродовж останніх років — NFT, мультимедійні твори,
відеоігри (комп’ютерні ігри), інтернет-сайт, блокчейн та інші. Обґрунтовано, що
NFT — це форма вираження (існування) об’єкта авторського права, а NFT-твір
(фотографія, відео, картина, малюнок, музика тощо) за наявності оригінальності
(творчого характеру) є об’єктом авторського права, який зафіксований у специфічній
цифровій токенізованій формі. Доведено, що більшість спорів щодо NFT повинні
вирішуватися з урахуванням висновків судових експертиз у сфері інтелектуальної
власності та комп’ютерно-технічної експертизи.

Список використаних джерел / List of references

1.       Ifeanyi E Okonkwo. NFT, copyright and intellectual property commercialization. International Journal of Law and Information Technology. 2021. eaab010. https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab010 (дата звернення 22.04.2022).

2.       Alex Baldwin. Anti-piracy group launches NFT takedown service. World Intelectual Property Review Bulletin. 2022. URL: https://www.worldipreview.com/news/anti-piracy-group-launches-nft-takedown-service-22103 (дата звернення 29.03.2022).

3.       Данило Цьвок. Що таке NFT і як продати цифрове мистецтво за мільйони. 2021. URL: https://ain.ua/ru/2021/03/18/nft-renesans-abo-yak-prodati-cifrove-mistectvo-za-miljoni/ (дата звернення 29.03.2022).

4.       Rafli, Dw Putu Alit Denbagus. NFT Become a Copyright Solution. Journal of Digital Law and Policy. 2022. 1 (2). P. 43-52.

5.       Борщевська Н., Нос О. Розвиток цифрового мистецтва як сучасного способу монетизації мистецтва та захисту авторських прав. Актуальні проблеми сучасного дизайну. Київський національний університет технологій та дизайну. 2021. С. 320−323.

6.       BYBIT NFT. 2022. URL: https://www.bybit.com/uk-UA/nft/ (дата звернення 29.03.2022).

7.       Ольга Сімпсон. Цифрове мистецтво, блокчейнізація та NFT: юридичний розбір. 2022. URL: https://ilti.com.ua/czifrove-mistecztvo,-blokchejnіzaczіya-ta-nft-yuridichnij-rozbіr (дата звернення 29.03.2022).

8.       Ізбаш О. О. Інтелектуальна власність у цифровому просторі. Інформація і право. 2021. 3 (38). С. 82−89.

9.       Alex Baldwin. Anti-piracy group launches NFT takedown service. World Intelectual Property Review Bulletin. 2022. URL: https://www.worldipreview.com/news/anti-piracy-group-launches-nft-takedown-service-22103 (дата звернення 29.03.2022).

10.     Muireann Bolger. Hermès sues ‘get rich quick’ creator of handbag NFTs. World Intelectual Property Review Bulletin. 2022. URL: https://www.worldipreview.com/news/hermes-sues-get-rich-quick-creator-of-handbag-nfts-22034 (дата звернення 29.03.2022).

11.     Alex Baldwin. Lil Yachty sues music NFT startup over likeness. World Intelectual Property Review Bulletin. 2022. URL: https://www.worldipreview.com/news/lil-yachty-sues-music-nft-startup-over-likeness-22076 (дата звернення 29.03.2022).

12.     Appinventiv. What Is NFT And How Does It Works — A Detailed Guide. 2022. URL: https://appinventiv.com/blog/guide-to-nft-and-its-uses/ (дата звернення 29.03.2022).

13.     Ali Muddasar, Sikha Bagui. Introduction to NFTs: The Future of Digital Collectibles. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2021. № 12 (10). Р. 50−56.

==============================================

1.       Ifeanyi E Okonkwo. NFT, copyright and intellectual property commercialization. International Journal of Law and Information Technology. 2021. eaab010. https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab010 (data zvernennia 29.03.2022).

2.       Alex Baldwin. Anti-piracy group launches NFT takedown service. World Intelectual Property Review Bulletin. 2022.

URL: https://www.worldipreview.com/news/anti-piracy-group-launches-nft-takedown-service-22103 (data zvernennia 29.03.2022).

3.       Danylo Tsvok. Shcho take NFT i yak prodaty tsyfrove mystetstvo za miliony. 2021. URL: https://ain.ua/ru/2021/03/18/nft-renesans-abo-yak-prodati-cifrove-mistectvo-za-miljoni/ (data zvernennia 29.03.2022).

4.       Rafli, Dw Putu Alit Denbagus. NFT Become a Copyright Solution. Journal of Digital Law and Policy. 2022. 1 (2). P. 43-52.

5.       Borshchevska N., Nos O. Rozvytok tsyfrovoho mystetstva yak suchasnoho sposobu monetyzatsii mystetstva ta zakhystu avtorskykh prav. Aktualni problemy suchasnoho dyzainu. Kyivskyi natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu. 2021. S. 320−323.

6.       BYBIT NFT. 2022. URL: https://www.bybit.com/uk-UA/nft/ (data zvernennia 29.03.2022).

7.       Olha Simpson. Tsyfrove mystetstvo, blokcheinizatsiia ta NFT: yurydychnyi rozbir. 2022. URL: https://ilti.com.ua/czifrove-mistecztvo,-blokchejnizacziya-ta-nft-yuridichnij-rozbir (data zvernennia 22.04.2022).

8.       Izbash O. O. Intelektualna vlasnist u tsyfrovomu prostori. Informatsiia i pravo. 2021. 3 (38). S. 82−89.

9.       Alex Baldwin. Anti-piracy group launches NFT takedown service. World Intelectual Property Review Bulletin. 2022.

URL: https://www.worldipreview.com/news/anti-piracy-group-launches-nft-takedown-service-22103 (data zvernennia 29.03.2022).

10.     Muireann Bolger. Hermès sues ‘get rich quick creator of handbag NFTs. World Intelectual Property Review Bulletin. 2022.

URL: https://www.worldipreview.com/news/hermes-sues-get-rich-quick-creator-of-handbag-nfts-22034 (data zvernennia 29.03.2022).

11.     Alex Baldwin. Lil Yachty sues music NFT startup over likeness. World Intelectual Property Review Bulletin. 2022. URL: https://www.worldipreview.com/news/lil-yachty-sues-music-nft-startup-over-likeness-22076 (data zvernennia 22.04.2022).

12.     Appinventiv. What Is NFT And How Does It Works — A Detailed Guide. 2022. URL: https://appinventiv.com/blog/guide-to-nft-and-its-uses/ (data zvernennia 29.03.2022).

13.     Ali Muddasar, Sikha Bagui. Introduction to NFTs: The Future of Digital Collectibles. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2021. № 12 (10). R. 50−56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-23

Номер

Розділ

Статті