№ 1 (2017)

Зміст

Статті

ПОЯСНЕННЯ СТОРІН І ТРЕТІХ ОСІБ У СПРАВАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ЗІ СПІРНИХ АВТОРСЬКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН PDF
Олена Штефан
МЕДІАЦІЯ: ПРОЦЕДУРА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗА ВЗАЄМНОЮ ЗГОДОЮ СТОРІН PDF
Тетяна Коваленко
ОСОБЛИВОСТІ ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПАРОДІЙ PDF
Валентина Троцька
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ PDF
Ірина Коваль
ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ І ТЕХНІЧНИХ УДОСКОНАЛЕНЬ У ПЕРІОД ІНТЕНСИВНОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УСРР (1930–1940 РР.) PDF
Віктор Іващенко
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОНОРСТВА ОРГАНІВ ТА ІНШИХ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ PDF
Катерина Ільющенкова
Належна освіта з інтелектуальної власності: якою має бути магістратура з інтелектуальної власності? PDF
Анна Рамальхо
РЕЦЕНЗІЯ на монографію «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» PDF
Руслана Коцюба