DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175711

Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності (промислової власності)

Олена Бахарева

Анотація


У статті досліджено проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності у сфері промислової власності (промислових зразків, винаходів та корисних моделей) за Кримінальним кодексом України. Розглянуто і проаналізовано норми, що містить розділ V цього кодексу. Здійснено аналіз підходів науковців до питань вине­сення норм кримінального кодексу стосовно відповідальності за порушення прав інте­лектуальної власності у сфері промислової власності за межі розділу V КК України.


Ключові слова


кримінально-правова охорона; власність; інтелектуальна власність; злочини щодо інтелектуальної власності; злочини у сфері промислової власності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахарева О. В. Охорона зображення: свідоцтво на знак чи попереднє використання? Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності». № 5. 2017. 0,8 а.а.).

Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0 %B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.

Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. Київ : Інст. інтел. власн. і права, 2005. 108 с.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. ст. 32).

«Про охорону прав на промислові зразки»): Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.

Ломакіна А. А. Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Національний вісник Ужгородського університету. 2015. С. 35.

Дорохіна Ю. А. Систематизація кримінально-правової охорони прав на об’єкти власності та об’єкти інтелектуальної власності: окремі питання розуміння. Вісник кримінологічної асоціації України. 2015. № 2 (10). C. 82.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.