DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175715

Підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної власності

Олена Тверезенко

Анотація


Стаття присвячена аналізові законодавчих актів України, що визначають підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної власності, дослідженню про­ектів законів у цій сфері та підготовці рекомендацій з удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності із зазначених питань.


Ключові слова


підстави набуття цивільних прав; первинні та вторинні суб’єкти права інтелектуальної власності; набуття прав інтелектуальної власності; виникнення прав інтелектуальної власності

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30, Ст. 141.

Цивільний кодекс України : Закон України Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

Про охорону прав на сорти рослин : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 21. Ст. 218.

Про авторське право та суміжні права : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.

Про охорону прав на промислові зразки : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 8. Ст. 28.

Про охорону прав на зазначення походження товару : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 32. Ст. 267.

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. Офіційний вісник України. 2015. № 4. С. 8. Ст. 67.

Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 р. № 402-р. Офіційний вісник України. 2016. № 44, С. 48. Ст. 1625.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів : проект закону № 5694 від 23.01.2017. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60977.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень : проект закону № 6023 від 03.02.2017. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61052.

Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо регулювання правовідносин які виникають у випадку добросовісного набуття майна : № 7394 від 13.12.2017. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63135.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності : проект закону № 9385 від 10.12.2018. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65108.

Про авторське право і суміжні права : проект закону № 10143 від 12.03.2019. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65661.

Басай О. В. Первинні підстави виникнення прав інтелектуальної власності. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2012. Т. 12. С. 383−391.

Басай О. В. Підстави виникнення цивільних прав у сфері авторського права. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 2. Т. 1. 2014. С. 155.

Демченко Я. О. Підстави виникнення майнових прав інтелектуальної власності. Право.ua. № 2. 2017. С. 45−152.

Дмитришин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні : навч. посіб. для студ. навч. закл. Київ : Інст. ітел. власн. і права. 2008. 248 с.

Мироненко Н. Поняття суб’єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2009. № 2. С. 11−24.

Відомості Державних реєстрів. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=44de1e87-ad16-476b-b0aa-8a8a1f8aeb27&tag=VidomostiDerzhavnikhRestriv.

Бази даних та інформаційно-довідкові системи. URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2.