РОЗВ’ЯЗАННЯ КОЛІЗІЙ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА, ЯКИЙ СТВОРЕНО НА ЗАМОВЛЕННЯ РОБОТОДАВЦЯ (СЛУЖБОВИЙ ТВІР)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/52019.186314

Ключові слова:

авторське право, майнові права, авторська винагорода, службовий твір, комп’ютерна програма

Анотація

Розглянуто проблемні питання виникнення майнових прав на службовий твір. Особливу увагу приділено наявності колізії правового регулювання виникнення майнових прав у виконавця службового твору, відповідно до ЦК України та Закону України «Про авторське право та суміжні права», з урахуванням міжнародних договорів, запропоновано шляхи її розв’язання. Надано пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів.

Біографія автора

Валерій Судаков, Національний Університет «Одеська Морська Академія»

старший викладач кафедри трудового та цивільного права
факультету морського права і менеджменту, адвокат, аспірант НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Посилання

Літвінова Л. А. Службовий твір як об’єкт авторського права. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/590.

Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту. Національна академія правових наук України Науково дослідний інститут інтелектуальної власності. Київ. Інтерсервіс. 2017. С. 30.

Про авторське право і суміжні права: Закон України № 3793-XII від 23.12.1993 року. ВВР. 1994. № 13. ст. 64.

Гаврилов Э. П. Советское авторское право: Основные положения. Тенденции развития. Москва: Наука, 1984. 222 с.

Гурский Р. А. Служебное произведение по российскому авторскому праву : автореф. дис. канд. юрид. наук. Самарский государственный экономический университет. Казань, 2007. 20 с.

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Постанова Пленуму Верховний Суд України № 5 від 04.06.2010 року. «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10.

Коноваленко В. В. Електронна система підтримки прийняття рішень на базі знань «Knowledge to royalty converter» Авторське право на службовий твір V.02. URL: http://konovalenko.zp.ua/tests/user/viewtests.php?cat=94.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/984_011#n1198.

Пояснювальна записка Міністерства економічного розвитку та торгівлі України до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав». URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id= 8920fed2-7043-4c75-8693-4094212d2546.

Від спільних до одноосібних: тепер права на комп’ютерну програму належать роботодавцю. URL: https://bakertilly.ua/en/news/id39398.

Майя Іванова, Юрій Іванов. Авторське право на службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек. Вісник Книжкової палати. 2016. № 12. С. 22−25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Номер

Розділ

Статті