КОМЕРЦІЙНЕ (ФІРМОВЕ) НАЙМЕНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Коваленко НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33731/52019.186316

Ключові слова:

комерційне найменування, фірмове найменування, засоби індиві- дуалізації, назва підприємства

Анотація

Комерційне позначення поряд із фірмовим найменуванням прийнято відносити до засобів, що індивідуалізують учасників господарського обігу. Основні правила захисту та використання комерційних (фірмових) найменувань закріплені у господарських, цивільних та інших кодексах, торговельному законодавстві, законах про припинення недобросовісної конкуренції тощо. Метою статті є розгляд питань позиціювання юридичної або фізичної особи у певному секторі ринку, набуття ділової репутації, тобто індивідуалізуючи себе як учасника цивільного обороту.

Біографія автора

Тетяна Коваленко, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

старший науковий співробітник Центру
експертних досліджень

Посилання

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

Конвенция, учреждающая Всемирную организацию иинтеллектуальной собственности (подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененная 2 октября 1979 года). URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283807.

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України від 28 лютого 2017року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями станом на 6 листопада 2014 р. Голос України. 12 березня 2003року. № 45. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Номер

Розділ

Статті