СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Автор(и)

  • Олександр Бутнік-Сіверський Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33731/52019.186330

Ключові слова:

об’єкти права інтелектуальної власності, податкова політика, база оподаткування, бухгалтерський облік, комерціалізація інтелектуальної власності

Анотація

У статі узагальнено з наукових позицій стан та економічну природу змін в оподаткуванні операцій в інноваційно-інтелектуальній економіці з об’єктами права інтелектуальної власності з урахуванням відповідних процесів у Європейському Союзу.
Детально розглянуто склад ОПІВ, що входять до нематеріальних активів, та їх класифікація. Акцентовано увагу на здійсненні операцій з ОПІВ, пов’язуючи це з упровадженням відповідної державної податкової політики через Податковий кодекс
України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Системно розглянуто динаміку змін у системі податків України за напрямом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства на різниці відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. Розглянуто оподаткування податком на додану вартість операції з ОПІВ за ліцензійною угодою при виплаті роялті як подвійне оподаткування. Приділено увагу зміні бази оподаткування з урахуванням різних обмежень щодо складу та обсягу витрат, які визначаються у системі бухгалтерського обліку з розкриттям узагальнення підходів різних країн до оподаткування прибутку корпорацій. Проаналізовано виражені в абсолютних одиницях ставки оподаткування за окремими податками, які  характеризуються більшою нестабільністю, досліджено зростання гривневих еквівалентів у твердих валютах ставок податків через девальвацію гривні, що призводить до номінального збільшення надходжень до державного бюджету. Акцентовано увагу на тому, що не в повному обсязі враховано особливості податкових регуляторів створення, придбання та використання ОПІВ і здійснення трансферу технологій, що потребує гармонізації фінансового, податкового та бухгалтерського законодавства в Україні із застосування загальних підходів ЄС до оподаткування прибутку шляхом внесення змін до нормативних актів стосовно їх реалізації.

Біографія автора

Олександр Бутнік-Сіверський, Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів, 

головний науковий співробітник економіко-правового
відділу, доктор економічних наук, професор, академік
АТН України та академік УАН

Посилання

Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. Редакція від 1 червня 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-172.

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_169.33.

Цивільний кодекс України : Закон України № 435-IV 16 січня 2003 року. Редакція від 31 березня 2019 року.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-154.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку : наказ Міністерства фінансів України № 242 від 18 жовтня 1999 року. Редакція від 1 січня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0750-99.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України № 73 від 7 лютого 2013 року. Редакція від 23 липня 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.5.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 : наказ Міністерства фінансів України №163 від 7 липня 1999 року. Редакція від 9 серпня 2013 року. URL: https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/z0499-996.

Ходзицька В. В. Уникнення подвійного оподаткування доходів: світові тенденції. Фінанси України. № 4. 2019. С. 79–96.

Юшко С. В. Використання податкової ставки як інструмент забезпечення зростання доходів бюджету в Україні. Фінанси України. № 2. 2018. С. 109–128.

Луніна І. О., Білоусова О. С. Реформування податку на прибуток підприємств у контексті забезпечення стійкості державних фінансів. Економіка України. № 7. 2018. C. 46–58.

Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні : Закон України від 27 березня 2014 року № 1166-VII. Редакція від 19 грудня 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 1166-18.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році: Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran153.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році : Закон України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1791-19.

Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) COM/2016/0683 final - 2016/0336 (CNS). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52016PC0683.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Concil. A Faqir and Efficient Corporate Tax System in European Union: 5 Key Areas for Action. Brussels. 17.6.2015COM (2015) 302 Final. URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX%3A520 15DC0302.

Commission proposes major corporate tax reform for the EU.–25/10/2016. URL: https://www.google.com/ search?source=hp&ei=w43-XL2wGOnFrgTv8YHQDg&q=

Commission+proposes+major+corporate +tax+reform +for+ the+EU&oq=Commission+proposes+major+corporate+tax+reform+for+the+EU&gs_l=psy-ab.12..0i22i30.2426.2426..

..0.0..0.119. 210.2j1 ......0.... 2j1..gws-wiz.....0.ymGcJvyZIPY.

Лютий І. О., Іванюк В. Е. Оподаткування індивідуальних доходів в Україні: актуальні питання модернізації. Фінанси України. № 1. 2019. С. 30–49.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України № 143-V від 14 вересня 2006 року. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/143-16/ed20060914.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку : наказ Міністерства фінансів України № 290 від 29 листопада 1999 року. Редакція від 9 серпня 2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0860-99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Номер

Розділ

Статті