№ 3 (2019)

Зміст

Статті

Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав PDF
Анна Штефан
Типові ліцензійні договори за законодавством України: історія і сучасність PDF
Алла Смородина
Пошук правового компромісу при впровадженні сертифікатів додаткової охорони винаходів PDF
Оксана Кашинцева
Примусова, відкрита та добровільна ліцензії на лікарські засоби: деякі аспекти правозастосування PDF
Олена Пономарьова
Порушення «права на» комерційну таємницю та ноу-хау PDF
Алла Дідук
Щодо впливу порушень прав інтелектуальної власності на обороноздатність держави PDF
Олександр Зайківський, Олександр Оністрат
Мирові суди та перспектива їх запровадження в Україні
Олена Штефан
Перспективи створення Багатостороннього інвестиційного суду та потенційний вплив цієї інституції на національну систему правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності PDF
Анастасія Кириленко
Удосконалення правового регулювання внесення об’єктів права інтелектуальної власності до статутного капіталу наукового парку PDF
Віталій Чернюк
Тенденції розвитку технології штучного інтелекту: економіко-правовий аспект PDF
Геннадій Андрощук
Представництво кримськотатарського народу в Україні на сучасному етапі PDF
Антон Опанасенко
Кіберзлочинність у сфері охорони здоров’я: реальність, що потребує захисту
Інна Волинець
Правовий режим «віртуальної власності»: поняття, ознаки, сутність і правова природа PDF
Руслан Еннан
Окремі аспекти застосування ДРТ для осіб, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності PDF
Оксана Покальчук