№ 3 (2020)

Зміст

Статті

ВИНЯТКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ МАЙНОВОГО АВТОРСЬКОГО ПРАВА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Валентина Троцька
ДОСЛІДЖЕННЯ «ВІЧНОЗЕЛЕНИХ ПАТЕНТІВ» НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Оксана Кашинцева, Микита Трохименко
ОХОРОНА ПРАВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ: ТЕНДЕНЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Юрій Капіца
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ PDF
Олександр Зайківський, Олександр Оністрат
ДОКАЗОВЕ ПРАВО ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ПРАВА PDF
Анна Штефан
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНДІЙСЬКОЇ МОДЕЛІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ЯК ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ PDF
Тетяна Постригань
МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОПІВ, СТВОРЕНІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДОГОВОРОМ НА ВИКОНАННЯ НДДКТР PDF
Юлія Осипова
ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Анастасія Ярмолюк
ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ГЕНЕЗУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ДАВНЬОРУСЬКУ ДОБУ PDF
Інна Коваленко
ПОЗАСУДОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ДОМЕННЕ ІМ’Я PDF
Ян Коваленко
ПОНЯТТЯ ТАЄМНИЦІ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗКУ (стаття 163 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) PDF
Анжела Стрижевська